Werkwijze

Wat is de inboedel waard?

In ons inboedeltaxatierapport vindt u per item de prijsontwikkeling, de beoordeling van de specifieke kenmerken, de afschrijvingsperiode, het afschrijvingspercentage en de dagwaarde. Hoe ouder voorwerpen worden, hoe minder deze waard zijn. Hoe snel iets minder waard wordt, verschilt per voorwerp. Zo slijt een fauteuil in het huis van een gezin met drie tieners eerder dan de fauteuil in het huis van een gepenioneerd echtpaar. De dagwaarde zal bij het eerste voorbeeld door beschadigingen (conditie) sneller dalen. Ook het merk heeft invloed op de dagwaarde. Een wasmachine van Miele houdt langer zijn waarde dan een wasmachine van een onbekend merk (kwaliteit). Tot slot daalt de dagwaarde van populaire spullen minder snel dan de dagwaarde van impopulaire spullen. 


Actuele waarde op de peildatum?

Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is de gemiddelde inboedel in Nederland €35.000 waard. Elk voorwerp van de inboedel heeft een eigen aankoopmoment, een eigen verwachte levensduur en valt natuurlijk in een eigen indexcategorie. Dat maakt elk voorwerp uniek, inclusief de bijbehorende waardevermindering. De dagwaarde is de werkelijke waarde in euro's van elk item van de inboedel op de gekozen peildatum. Deze peildatum is meestal de datum van de taxatie. Elke peildatum tot vijf jaar geleden kan worden gekozen. De peildatum geldt als moment voor de nieuwwaarde. De dagwaarde van elk item van uw inboedel is deze nieuwwaarde minus de waardevermindering. Want ook uw spullen worden steeds minder waard doordat ze ouder worden of slijten. Dit heet afschrijving (waardevermindering). De hoogte van deze afschrijving kunnen we berekenen. Dit doen we met behulp van het DIA-algoritme (Dagwaarde door Indexering en Afschrijving). De uitkomst vormt de basis voor de dagwaarde. Als laatste zal de taxateur een oordeel geven over de conditie, de kwaliteit en de courantheid (verkoopbaarheid) van elk item van de inboedel. Indien deze afwijken kunnen ze de afschrijving in euro's versnellen of vertragen. 


Test hier jouw taxatie vaardigheden?

Probeer van het volgende item de dagwaarde te taxeren met een peildatum van 1 februari 2019. Bekijk hier het antwoord.


De dagwaarde voor deze hoekbank per 1 februari 2022 is €898,26. Bekijk hier voor meer voorbeelden.Kunst, antiek en/of lijfsieraden

Soms is het nodig dat inzake kunst, antiek of lijfsieraden een op dat vakgebied deskundige de zeldzaamheidswaarde vaststelt. De afschrijvingspercentages die dan worden gebruikt, kunnen afwijken van onze afschrijvingspercentages omdat zulke voorwerpen veelal door schaarste (sterk) in waarde kunnen stijgen. Indien gewenst kunnen wij dit soort voorwerpen altijd als stelpost (vaste opgegeven waarde zonder afschrijving) opnemen in ons inboedeltaxatierapport.


Altijd een rechtsgeldig taxatierapport

Onze taxaties zijn transparant doordat het DIA-algoritme zowel gebruikmaakt van officiële CBS indexcijfers (Centraal Bureau voor de Statistiek), als van de richtlijnen 'verwachte levensduur gebruiksvoorwerpen' van schade-experts van de grote verzekeraars. Mede daarom wordt ons rechtsgeldige inboedeltaxatierapport door de Belastingdienst, rechtbanken en verzekeraars direct geaccepteerd.


Voor particulieren en bedrijven

Voorbeelden uit de praktijk waarbij een rechtsgeldige inboedeltaxatie (en/of -rapport) onmisbaar is:

 • boedelbeschrijving voor erfbelasting (óók indien de inboedel vrijwel geen waarde meer heeft)
 • verrekening bij boedelscheiding (een taxatierapport voorkomt 'gevoel' van oneerlijke verdeling)
 • aangifte successie (Belastingdienst)
 • betere onderhandelingspositie bij een inboedelverdeling (scheiding of erfenis)
 • verdeling van de erfenis bij leven (door opname in verzorgingstehuis) 
 • huwelijkse voorwaarden met een jaarlijks inboedel verrekenbeding (notaris)
 • kindsdeel veilig stellen bij erfenis (o.a. bij samengesteld gezin)
 • beslaglegging op de inboedel (deurwaarder geeft een beslagexploot af)
 • een vaststellingsovereenkomst (notariële inboedelverklaring)
 • een eerlijke inboedelverdeling (bij echtscheiding, relatie beëindiging of erfenis)
 • beneficiaire aanvaarding (om de inboedel bij een erfenis vooraf inzichtelijk te maken)
 • hoogte van een veroorzaakte schade (aansprakelijkheid, contra-expertise of second opinion)
 • een wettelijke verplichting tot boedelbeschrijving (minderjarige erfgenamen)
 • een verzoek aan of van een rechter, notaris, mediator, executeur of advocaat
 • verkoopprijs voor 2e handsvoorwerpen (voor o.a. Marktplaats)
 • overname bedrijfsinventaris (inbreng in bedrijfsvermogen of fiscale overdracht)
 • woningontruimingen (schriftelijke vastlegging van de inboedel als toekomstig bewijs)Inboedelwaarde meter van de verzekeraars

Verzekeraars hebben de inboedelwaardemeter in het leven geroepen. Op basis van een aantal standaard vragen (oppervlakte, inhoud, gezinssamenstelling en inkomen) kan een reële schatting gemaakt worden van de waarde van de inboedel. Deze kan natuurlijk sterk afwijken als jij heel specifieke zaken in huis hebt.


De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen. Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.


Let op:
1. De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m².
2. De inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze
inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering.


Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.


Test hier zelf of de inboedelwaardemeter van de verzekeraars wel een reële waarde geeft

Maak hier eenvoudig met de inboedelwaardemeter van de verzekeraars zelf een reële schatting van de werkelijke waarde van uw inboedel.

Let op:
De uitkomst van deze inboedelwaardemeter van verzekeraars is de geschatte werkelijke waarde van de inboedel exclusief audiovisuele en computerapparstuur, lijfsieraden en bijzondere bezittingen (verzamelingen. antiek, kunst en muziekinstrumenten). Op basis van deze waarde heeft de eigenaar jarenlang premie betaald voor zijn inboedelverzekering. Volgens het CBS ligt de werkelijke waarde van de gemiddelde inboedel al gauw de helft lager